فایل های دسته بندی حقوق

مجموعه نکات کاربردی اختبار شامل دروس ثبت،جزا،کیفری،امورحسبی،مدنی، ادم، تجارت

مجموعه نکات کاربردی اختبار شامل دروس ثبت،جزا،کیفری،امورحسبی،مدنی، ادم، تجارت

قیمت : 73,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق حریم خصوصی

در 6 صفحه خلاصه چیستی حریم خصوصی و دیدگاه حقوقی به آن

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی وکالت 1399 همراه با نظریه کارآموز

30 گزارش حقوقی وکیفری منطبق با قانون جدید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 4