فایل های دسته بندی معماری

پاورپوینت ایا صوفیه

دانلود پاورپوینت ایا صوفیه ۶۲ اسلاید

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها

پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی: دانلود پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیاگرام های اقلیمی تایل ها و ملاحظات اقلیمی در اسکیس

دانلود دیاگرام های اقلیمی تایل ها و ملاحظات اقلیمی در اسکیس ۲۰ ص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل نمونه خارجی مجتمع مسکونی (250 غربی خیابان ۲۸ از زاها حدید)

دانلود پاورپوینت تحلیل نمونه خارجی مجتمع مسکونی (250 غربی خیابان ۲۸ از زاها حدید) ۲۱ اسلاید

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه revit خانه ویلایی یک طبقه

دانلود پروژه revit خانه ویلایی یک طبقه

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویلای دو طبقه مدرن طراحی شده

دانلود ویلای دو طبقه مدرن طراحی شده در رویت revit

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رویت خانه ویلایی ۲ طبقه

دانلود پروژه رویت خانه ویلایی ۲ طبقه فرمت rvt

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رویت ویلای مسکونی ۲ طبقه

دانلود پروژه رویت ویلای مسکونی ۲ طبقه فرمت rvt

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رویت آپارتمان مسکونی ۴ طبقه با پیلوتی

پروژه رویت آپارتمان مسکونی ۴ طبقه با پیلوتی فرمت rvt

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رویت طراحی داخلی آشپزخانه

دانلود پروژه رویت طراحی داخلی آشپزخانه فرمت RVT

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رویت مرکز فرهنگی

دانلود پروژه رویت مرکز فرهنگی فرمت RVT

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رویت خانه ویلایی مدرن دو طبقه

دانلود پروژه رویت خانه ویلایی مدرن دو طبقه فرمت RVT

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 416