فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی

جزوه کامل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی به صورت تایپ شده

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تحلیل سیستم ها

جزوه کامل درس تحلیل سیستم ها به صورت تایپ شده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول مدیریت

جزوه کامل درس اصول مدیریت به صورت تایپ شده

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبات عددی شماره یک

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبات عددی شماره دو

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مدیریت مالی

جزوه کامل درس مدیریت مالی به صورت تایپ شده

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت

جزوه کامل درس سیستم های اطلاعات مدیریت به صورت تایپ شده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کنترل پروژه

جزوه کامل درس کنترل پروژه به صورت دست نویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی

جزوه کامل درس فاکتور های انسانی و ارگونومی

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی